Novas

16.07.2015
Aprobación do modelo normalizado do contrato de arrendamento de predio rústico
Acordo do 15 de xullo de 2015 pola que se aproba o modelo normalizado do contrato de arrendamento de predio rústico con destino ou aproveitamento agrícola, pecuario ou forestal.