Novas

25.08.2015
Concesión de prórroga para expedientes do programa Leader Galicia 2007-2013
Resolución de concesión de prórroga para expedientes do programa Leader Galicia 2007-2013 en situación de adxudicación total de fondos (30/09/2015).