Novas

25.01.2022
Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas 2022
Subvenciones para proyectos de inversión en actividades no agrícolas 2022
Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actvidades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR708A)

Estas subvencións están destinadas a:

- Adquirir maquinaria e equipamento co fin de mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais

- Á posta en marcha de novas actividades empresariais de carácter non agrícola nas aldeas modelo declaradas

 

Máis información >>

Extracto da resolución >>