Revisión do parcelario

Entre os traballos incluídos no Proxecto básico, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural realizará unha comprobación sobre o terreo da precisión do parcelario existente  mediante revisión das estremas das parcelas. A revisión do parcelario, de ser preciso, tamén incluirá unha comprobación sobre o terreo das características técnicas e do estado das parcelas