Revisión do parcelario

Entre os traballos incluídos no Proxecto básico, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural realizará unha comprobación sobre o terreo da precisión do parcelario existente  mediante revisión das estremas das parcelas. A revisión do parcelario, de ser preciso, tamén incluirá unha comprobación sobre o terreo das características técnicas e do estado das parcelas

A|B|C|D|E|F|G|H|I| L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Z
B
C
M
O
P
S
V