Novas

15.03.2022
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural fai públicas as Guías de ordenación Produtiva das Aldeas de Bustelo de Fisteus en Quiroga e Pedrosa en Riós
Guías de ordenación produtiva
As Guías de Ordenación Produtiva son un documento técnico no que se definen os usos produtivos máis acaídos para a explotación das parcelas incluídas na Aldea Modelo. Os borradores de guías de ordenación produtiva sométense a información pública polo prazo dun mes durante o que se poderán realizar as achegas e alegacións que se consideren oportunas, mediante escrito dirixido á directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural