Guías de Ordenación Produtiva

As Guías de Ordenación Produtiva son un documento técnico no que se definen os usos produtivos máis acaídos para a explotación das parcelas incluídas na Aldea Modelo.

Están definidas no Artigo 47 quater da LEI 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, e nelas defínese como  mínimo: o perímetro da aldea modelo, a relación das parcelas incluídas no perímetro, os usos produtivos máis acaídos para a explotación das parcelas incluídas no proxecto, os prazos e prezos de arrendamento e a descrición das actuacións de limpeza, obras e infraestruturas necesarias para a posta en produción das actividades que se desenvolverán na aldea modelo.

A|B|C|D|E|F|G|H|I|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Z
B

bustelo_titulo_p_0.png

I

infesta_titulo_p.png

M

meixide_titulo_g.png moreda_titulo_g.png muimenta_titulo_g.png

O

osmo_titulo_p.png

P

pedrosa_titulo_p.png penedo_titulo_p.png

R

reboredo_titulo_p.png

T

trelle_titulo_p.png

X

xacebans_titulo_g.png