Vostede está aquí

Novas

07.04.2016
Subvencións a proxectos de inversión en actividades non agrícolas
Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.
31.03.2016
Relación de expedientes subvencionados no Programa Leader de Galicia 2007-2013
Resolución do 20 de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco financeiro do Programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e modifícanse as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do Programa Leader Galicia 2007‐2013, aprobadas polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 30 de maio de 2008.
21.03.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Coirós
Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Coirós.
21.03.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Coirós
Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Coirós.

Páxinas