Vostede está aquí

Novas

06.09.2016
Modelo de convenio de colaboración entre Agader e os GDR no marco do PDR de Galicia 2014-2020
Modelo de convenio de colaboración entre a Agader e os GDR para a aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
06.09.2016
Acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader no marco do PDR 2014-2020
Acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no sector turístico promovidas no territorio de Galicia, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia (PDR) 2014-20.
30.08.2016
Procedemento de selección do equipo xestor dos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) na medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020
Instrución nº 1/2016, do 26 de agosto de 2016, sobre o procedemento de selección do equipo xestor dos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) na medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020.
29.08.2016
Bases para a selección de persoal laboral da Asociación SEITURA22 Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior
Bases para a selección dun/ha director/a-xerente, un/ha administrativo/a e dous técnicos/as para a execución do programa LEADER 2014-2020, do Grupo de Desenvolvemento Rural SEITURA22 Ferrol-Eume-Ortegal-Miño-Vilarmaior.

Páxinas