Vostede está aquí

Novas

24.05.2016
Convenios de colaboración
Resolución do 12 de maio de 2016 pola que se publican os convenios de colaboración no primeiro cuadrimestre de 2016.
28.04.2016
Bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, selección e recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras
Corrección de erros. Resolución do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.
07.04.2016
Subvencións a proxectos de inversión en actividades non agrícolas
Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.
31.03.2016
Relación de expedientes subvencionados no Programa Leader de Galicia 2007-2013
Resolución do 20 de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco financeiro do Programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e modifícanse as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do Programa Leader Galicia 2007‐2013, aprobadas polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 30 de maio de 2008.

Páxinas