Vostede está aquí

Novas

27.07.2016
Requirimento e resolución relativas ó procedemento de cesión de predios con vocación agraria
Anuncio do 8 de xullo de 2016 polo que se notifica aos interesados o requirimento de documentación e a resolución de adxudicación relativa ao procedemento de cesión de predios con vocación agraria no marco da Ley 6/2011, de mobilidade de terras.
18.07.2016
Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas
Resultado do proceso de selección da convocatoria de subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.
15.07.2016
Expediente de declaración de perda do dereito ao cobramento de subvención
Anuncio do 1 de xullo de 2016 polo que se notifica o acordo de inicio do expediente de declaración de perda do dereito ao cobramento da subvención concedida ao proxecto L13-41300-18-0168.
06.07.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Coirós
Resolución do 20 de xuño de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Coirós.

Páxinas