Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 30 de xuño de 2019.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.883 2.064,56 0,53
Lugo 2.549 1.816,61 0,71
Ourense 2.595 1.080,93 0,42
Pontevedra 1.543 498,12 0,32
Galicia 10.570 5.460,22 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 3.684 1.678,24 0,46 147 274,53 1,87 52 111,79 2,15
Lugo 2.102 1.563,32 0,74 438 244,77 0,56 9 8,51 0,95
Ourense 1.962 714,22 0,36 621 365,22 0,59 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.425 353,40 0,25 117 144,53 1,24 1 0,19 0,19
Galicia 9.173 4.309,19 0,47 1.105 1.029,06 0,78 74 122,21 1,65

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 68 127
Lugo 83 116
Ourense 43 103
Pontevedra 42 131
Galicia 61 119

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 563 458,98 743 549,20 1.339 253,54 549 534,48 689 268,37
Lugo 641 563,60 305 376,06 821 340,19 354 289,54 428 247,23
Ourense 390 308,69 166 108,60 1.322 370,90 402 205,45 315 87,28
Pontevedra 134 124,87 198 117,42 907 147,62 160 77,90 144 30,30
Galicia 1.728 1.456,14 1.412 1.151,28 4.389 1.112,25 1.465 1.107,37 1.576 633,18
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendientes de inspección

 

Evolución
Titularidad Decembro 2016 Decembro 2017 Decembro 2018
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
Propiedad de Agader 11.283 4.805,56 11.106 4.682,88 9.023 4.227,38
Propiedad de terceros 951 740,13 1.038 881,29 1.105 914,13
Convenio desconocidos 87 141,16 80 134,99 74 122,21
Total 12.321 5.686,85 12.224 5.699,16 10.202 5.263,72

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade