Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 18 de xuño de 2018.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.948 2.100,55 0,53
Lugo 2.291 1.721,42 0,75
Ourense 2.283 902,05 0,40
Pontevedra 1.547 506,86 0,33
Galicia 10.069 5.230,88 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.678 1.696,22 217 289,93 53 114,40
Lugo 1.961 1.476,00 321 236,83 9 8,60
Ourense 1.847 683,27 424 217,30 12 1,48
Pontevedra 1.425 355,80 121 150,87 1 0,19
Galicia 8.911 4.211,29 1.083 894,83 75 124,67

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 66 125
Lugo 87 115
Ourense 43 108
Pontevedra 41 124
Galicia 62 119

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 520 655,35 866 576,28 1.273 261,48 559 314,65 730 292,80
Lugo 415 478,70 337 383,14 834 385,72 387 280,91 318 192,94
Ourense 321 261,75 207 129,36 1.313 369,33 195 72,83 247 68,79
Pontevedra 120 122,38 224 135,71 902 142,49 144 70,26 157 36,02
Galicia 1.376 1.518,17 1.634 1.224,50 4.322 1.159,02 1.285 738,65 1.452 590,55
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade