Vostede está aquí

Subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais

Axudas destinadas a proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, xa que na Lei 11/2021, de recuperación da terra agraria de Galicia, considérase estratéxico fomentar a dotación de servizos básicos locais no territorio delimitado polo perímetro que conforma a zona de actuación das aldeas modelo e os núcleos rurais circundantes ao perímetro dos polígonos agroforestais.

Fai clic aquí para tramitar electrónicamente a túa solicitude de axuda.


Neste intre non temos ningunha liña aberta deste tipo de axudas.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias

Neste intre non temos ningunha liña de axuda deste tipo co prazo pechado.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias
Axudas a servizos básicos locais en Aldeas Modelo 2024
Prazo de solicitude ata:
21/03/2024
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Axudas a servizos básicos locais en Aldeas Modelo 2024

 

Resolución de 19 de decembro 2023 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, e se anuncia a convocatoria para o ano 2024, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR711D).

Estas axudas están destinadas a proporcionar á poboación rural desas áreas territoriais os servizos e dotacións básicas que cubran as súas principais necesidades, propiciando a implantación de actividades que poidan xerar emprego e fixar poboación, apoiando a implantación e mellora dos servizos á poboación rural e procurando satisfacer as novas necesidades dos habitantes.


Enlace á aplicación para a solicitude da axuda>>

 

Documentos
Axudas a servizos básicos locais en aldeas modelo e polígonos agroforestais 2023
Prazo de solicitude ata:
02/03/2023
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
80%
Subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais

 

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2023 pola que se modifica a Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento MR711D).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento MR711D).

Estas axudas están destinadas a proporcionar á poboación rural desas áreas territoriais os servizos e dotacións básicas que cubran as súas principais necesidades, propiciando a implantación de actividades que poidan xerar emprego e fixar poboación, apoiando a implantación e mellora dos servizos á poboación rural e procurando satisfacer as novas necesidades dos habitantes.

Enlace á aplicación para a solicitude da axuda>>

 

Documentos
Axudas a servizos básicos locais en aldeas modelo e polígonos agroforestais
Prazo de solicitude ata:
25/02/2022
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
80%
Subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais

 

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación do servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2022 pola que se resolven as solicitudes de subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, (código de procedemento MR711D).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

Estas axudas están destinadas a proporcionar á poboación rural desas áreas territoriais os servizos e dotacións básicas que cubran as súas principais necesidades, propiciando a implantación de actividades que poidan xerar emprego e fixar poboación, apoiando a implantación e mellora dos servizos á poboación rural e procurando satisfacer as novas necesidades dos habitantes.

 

Documentos