Aldeas intelixentes

 

O desenvolvemento rural ten por finalidade mellorar a calidade e as condicións de vida dos habitantes do medio rural, ao tempo que contribúe a cohesión do territorio galego. Unha das prioridades da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural é articular proxectos de desenvolvemento rural con carácter piloto e innovador, destinados a reforzar a base produtiva das áreas rurais, poñer en valor os seus recursos e mellorar a calidade de vida.

A iniciativa de solución intelixentes da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural impulsará o desenvolvemento de novas ferramentas e técnicas para mellorar a optimización dos recursos agrarios e a xeración de actividades económicas no medio rural, así como a configuración de espazos que ofrezan calidade de vida e unha contorna favorable para emprender e residir no rural da man dos instrumentos da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

O primeiro paso  será a identificación e diagnóstico de solucións novidosas, non comerciais e baseadas no coñecemento, na tecnoloxía, na innovación e/ou na creatividade, que poidan satisfacer de forma innovadora, novidosa e eficiente os retos de sostibilidade (económica, social e ambiental) e habitabilidade do medio rural.

Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas sostibles, é un proxecto de compra pública de innovación (CPI) promovido pola Consellería do Medio Rural a través da Agader. O proxecto conta cun orzamento superior aos 5 millóns de euros de fondos propios, que esperamos poder ampliar con outras fontes de financiamento vinculadas a Next Generation UE ou ao programa FID do Ministerio de Ciencia e Innovación para alcanzar un orzamento global próximo aos 15 millóns de euros.  

O 24 de novembro de 2021 celebrouse a Xornada de lanzamiento da Consulta Preliminar ao Mercado, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. 

Interésache Aldeas intelixentes. Para calquera dúbida ou consulta: cpm.agader@xunta.gal e a sección de preguntas frecuentes.

 

Resolución do 24 de novembro de 2021 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural pola que se aproba a convocatoria de consultas premilinares ao mercado no marco do Proxecto "Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas sostibles"

 

Outra documentación de interese

Documentación